Informujemy, że w związku z uporczywym postępowaniem wbrew polityce Klubu WRM MC Poland, brakiem poszanowania uzgodnień kongresowych oraz naruszaniem zasad panujących w Klubach MC, z dniem 1.06.2017r. Chapter Gliwice Radicals, decyzją Zarządu Klubu zostaje zamknięty.
  
Tym samym, wszelkie akcje i imprezy organizowane przez dotychczasowych członków w/w Chapteru, w tym planowane na 28-30 lipca "Radykalne Party", pozostają jedynie przedsięwzięciem osób prywatnych.