WooeReMka 2011 od 17 do 19 czerwca nad zalewem Dzierżno Małe k/Gliwic

więcej informacji w "Gazecie Zlotowej"